تبلیغات
.
 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 
 
تاریخ ارسال : شنبه 14 اردیبهشت 1392


باعرض سلام وادب طی تماس تلفنی باآقای عیوضی همکارمحترم ونماینده همکاران استان گیلان مطلع شدیم که ایشان به محض آنکه متوجه شده اند وزیرمحترم ارتباطات وفناوری جناب دکترنامی به استان گیلان سفرنموده اند کمافی سابق باجدیت وتلاش وکوشش بی وقفه پیگیرملاقات باایشان شدند .ایشان ابرازداشتنددرآستانه اشرفیه گیلان درفرمانداری آن شهرستان باجناب وزیرملاقاتی رافراهم آوردم که دراین ملاقات نامه های گذشته ازسطح کشورکه نزدآقای عیوضی بوده وازشورای هماهنگی خراسان رضوی نیزدریافت نموده است به جناب وزیرارائه نمودند وتقاضای خواسته های این قشرومشخص نمودن آینده راازایشان داشتندکه درپاسخ جناب وزیرفرمودند:دراین سه ماهه ای که اینجانب درپست وزارت قرارگرفته ام فقط درصددبرطرف نمودن مشکل کارگران دفاترمخابرات روستایی وآی سی تی آمده ام ونه اینکه برای شما10هزارنفر بلکه برای شماوخانواده هایتان که حدود500هزارنفرمی باشیددرتلاشم تا مشکل رابه طورقطعی حل نمایم واین پیام مکمل قول اسفند91 این بزرگوارازقبل مامیباشدکه خوشبختانه موضوع ردیف بودجه ای کمیسیون تلفیق محقق گردیده ودرادامه آن تلاش همه همکاران وملاقات بامسئولین تسریع کاررافراهم خواهداورد.جاداردازجناب وزیرمحترم ارتباطات وفناوری ومشاورمحترمشان ونیزهمکارپرتلاشمان جناب عیوضی کمال تقدیروتشکررابه عمل آوریم.

باتشکرشورای هماهنگی کارگران دفاترمخابرات وآی سی تی روستایی
razavidpr.ir

نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس