|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 
 
تاریخ ارسال : چهارشنبه 8 خرداد 1392


مالیات بر ارزش افزوده 


امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال 1392 را شش درصد اعلام کرد.

 از ابتدای سال 1392 در کلیه مبادلات اقتصادی فیمابین (عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ شش درصد (3.6 درصد مالیات و 2.4 درصد عوارض) در صورت حساب‌های صادره اعمال و از خریداران اخذ کنند.

مالیات بر درآمد مشاغل

این نوع مالیات را افرادی كه اصطلاحا به آنها كسبه، اصناف، پیشه وران، صنعت گران گفته می شود و یا سایر افرادی كه به صورت شخص حقیقی بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادی یا با مشاركت مدنی پرداخت می نمایند تشكیل می دهند. كسبه، بازرگانان، صاحبان بیمارستانها، دفاتر اسناد رسمی  و  پزشكان  و  دندانپزشكان  ،  وكلا و  كلیه  مشاغلی  كه  در  ماده  96 قانون  مالیاتهای مستقیم  مصوب ۳/۱۲/۶۶  و  اصلاحیه  مصوب  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ذكر  شده اند  مشمول  فصل  مالیات بر درآمد مشاغل هستند.

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

رسیدگی و نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات مشاغل

نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

 

 الف – با قبولی دفاتر و یا قبولی درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه .

(سایر درآمدها + فروش كالا و خدمات) - (استهلاك + هزینه ها) = درآمد مشمول مالیات

ب – از طریق علی الرأس در صورت عدم رعایت موارد زیر ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علی رأس تشخیص خواهد شد.

ب -۱- درصورتی كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

ب – ۲- درصورتی كه مؤدی به درخواست كتبی اداره امور مالیاتی مربوط از ارائه دفاتر و یا مدارك حساب در محل كار خود خودداری نماید.

ب – ۳- درصورتی كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول واقع شود.

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

تكلیف مؤدیان

 

صاحبان مشاغی كه مكلفند اسناد و مدارك مثبته برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود را نگاهداری كنند به سه گروه به شرح ذیل تقسیم می شوند.

الف – صاحبان مشاغلی كه مكلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری، مهندسی، تبلیغاتی و بازاریابی و حمل و نقل موتوری ... و صاحبان كارخانه ها و واحدهای تولیدی، بیمارستانها، متلها و هتلها ، مراكز آموزشی و... و بانكداران و عمده فروشیها و... (ماده ۹۶ ق.م.م)

ب – صاحبان مشاغلی كه مكلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند مانند : صاحبان كارگاههای صنعتی، مشاغل ساختمانی، مراكز فرهنگی، سینماها، مشاغل فیلمبرداری، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمی، آزمایشگاهها، نمایشگاههای اتومبیل ، تعمیرگاه های مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل كاران و.. (ماده 96 ق.م.م)

ج –صاحبان مشاغلی كه مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند و مكلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگاهداری كنند.

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

صاحبان مشاغل مكلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی هر سال خود را تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ پرداخت نمایند.

اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان با حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد خواهد بود.

صاحبان مشاغل مكلفند ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت  مراتب را كتبا به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۳۱

 

 تا میزان 30.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15%

تا میزان 100.000.000 ریال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%

تا میزان 250.000.000 ریال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%

تا میزان 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%

نسبت به مازاد یك میلیارد ریال  به نرخ 35%

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول

معافیت مالیاتی

 

درآمد سالانه مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل كه اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم كرده اند تا میزان معافیت سال ۱۳۸۸-مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰  ریال  پنجاه میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات خواهد بود.

 هزینه های قابل قبول

 

 هزینه درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در یك سال مالیاتی و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمد مشمول مالیات مؤدی كسر می گردد (جهت اخذ اطلاعات كامل تر با وحدهای مشاوره مالیاتی تماس حاصل نمایید)

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

مراجع حل اختلاف

 

در مواردی كه برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وكیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك كتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. در صورتی كه دلایل و اسناد و مدارك ابزاری در تعدیل درآمد مورد توافق رئیس امور مالیاتی و مؤدی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد.

هرگاه دلایل و اسناد و مدارك ابزاری در رد یا تعدیل درآمد مندرج در برگ تشخیص موثر واقع نگردد پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد گردید و رأی هیأت با اكثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.

مؤدی ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی می تواند به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل كافی به شورای عالی مالیاتی شكایت و نقص رأی و تجدید رسیدگی را درخواست كند.

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

تشویقات و جرائم مالیاتی

تشویقات

 

 اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب در صورتی كه سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف پرداخت كرده باشند پنج درصد مالیات بعنوان جایزه خوش حسابی تعلق گرفته و همچنین جایزه پرداخت قبل از موعد به ازای هر ماه 1% یك درصد مالیات خواهد بود.

 
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

 

جرائم مالیاتی

 

پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل۵/۲% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مشمولین بندهای الف و ب ماده ۹۵معادل ۴۰% مالیات بوده و مشمول بخشودگی نمی گردد و جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر ۲۰% مالیات برای هر یك از موارد مذكور خواهد بود.

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برای مشمولین بند ج ۱۰% مالیات خواهد بود.

چنانچه صاحبان مشاغل ظرف مدت چهارماه شروع فعالیت خود را به اداره امور مالیات اعلام ننمایند مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیاتی قطعی و از كلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی محروم خواهند گردید.

نویسنده : انجمن پیشخوان روستایی

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic