|   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
.
 
 
تاریخ ارسال : یکشنبه 1 آبان 1390


چنان اززندگی سیرم ..............که روزمرگ خودراجشن میگیرم

با خدا باش و پادشاهی
کن،بی خدا باش و هر چه خواهی کن.

 

خداوندا می توانستم این شکایت راگوشه ی بصورت محرمانه تقدیم تو کنم ولی پروردگارا می خواستم آنهایی که این شکایت رامیبینندومی خوانندبدانندکه این پست واین مقام واین سیاستهابه کسی وفانمیکند واین میزوصندلی ها همیشه مقام ومنزلت نیست .خداونداانسان گریان پابه دنیامی گذاردوخندان ازدنیا می رودولی محبوبم ماکارگزاران روستایی گریان آمدیم وگریان هم می رویم بخاطراینکه آسایش وآینده ی برای فرزندانمان خودمهیا نکردیم وآن هم مخابرات حقوق مادی ومعنوی ماراسلب کرده وشرمنده زن وفرزندان خودشده ایم .خداوندافرزندان ما ازما زندگی می خواهند آسایش می خواهندچراهرروزوعده امروزوفردابه خانواده خودمی دهیم ولی بعدازدوسال درقانون بیمه کارگزاران  تصویب شده ولی هنوزاجرانشده وهرروزخانواده منتظرندتا بادردست داشتن دفترچه بیمه درمانی واردخانه شویم .دیگرخانواده ماتحمل این همه حقارت راندارندیازندگی میخواهندیاجدایی .خداونداتوخودشاهدی که هرسال مارابه شیوه ی موردآزمایش قرارمی دهند.پیمانکار،کارگزار،خودکفا،کارگربخش خصوصی بااین معادلات حق قانونی مان راوتومیکنند.آیاظلم فقط بایدتوپ وتانک ومسلسل باشد.معبودم این تیری که شرکت مخابرات بعدازخصوصی به ماشلیک کرده تا عمق ریشه مانفوذکرده وغیرقابل درمان است ایااین است اصل 44.آیا خصوصی سازی یعنی هتک حرمت وارزشها وزیرپاگذاشتن حقوق کارگزاران آیا این ظالم پروری نیست. پروردگارایکی راباترفندهای مختلف مجبورمیکنندقراردادببنددویکی را اختشاشگرجلوه میدهندبعدازان هم بخاطردریافت حقوق خودبه اداره کاررفته واداره کارهم گلچین کرده وهرکسی راکه دلشان بخواهدحکم میدهند وهرکسی رانخواهندردمیکنند.پروردگاراازبشرچه انتظاری داری این بودشیعه حضرت علی (ع) کدام حق کدام عدالت .پروردگارااین خدوم روستایی شبانه روزوبدون هیچگونه ادعایی درخدمت مردم روستا بوده وهستندوبعضیها میدانندکه درروستاسرمایه ی نیست  که بخواهندکسب درآمدکنندومی گویندخودکفاباشیدیک روستایی که شبانه روززحمت میکشد تا بلکه فقط نان زمستان خودرافراهم کندچگونه ازاین زحمتکشان روستایی کسب درآمدکنیم .خداونداخودشاهدی که فقط برای محکوم کردن کارگزاران این ترفندخودکفایی راسرلوحه خودقراردادندتابلکه دیگران هم باورکنندکه درروستا خبری هست که نیست. خداونداازشماعاجزانه جواب می خواهم

 

.والسلام

بنده شما محمدباقرچراغی


نویسنده : چراغی کهگیلویه و بویر احمد

سرگرمی و تفریحی نیک فان دات کام

گروه اینترنتی اطلس

نیک فیس

طراحی سایت

طراحی بنر و هدر

طراحی قالب وردپرس

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic